antalya

startuje od 2012 roku
Zasady w szkole

Każdy szanujący się nauczyciel powinien znać i przestrzegać zasady BHP. Właściwie to ma nawet do tego obowiązek.

W przypadku szkół należy szczególnie zwracać na to uwagę, gdyż uczniów w klasie jest kilkunastu lub kilkudziesięciu a nauczyciel jeden. Do obowiązków nauczyciela w ramach procedur BHP należy przede wszystkim dbałość o bezpieczeństwo uczniów i zachowanie higieny podczas zajęć.

Nauczyciel powinien dbać o warunki w jakich odbywają się lekcje. Nie może nigdy zostawiać swoich podopiecznych bez nadzoru i opieki.

W ramach higieny powinien doglądać postawy i pozycji uczniów podczas zajęć. Musi dbać o regularne wietrzenie klasy oraz natychmiast zgłaszać lub usuwać zaistniałe w wyposażeniu usterki.

Powinien mieć kontrolę nad podopiecznymi i umieć nimi sprawnie pokierować w razie zagrożenia. Na nim spoczywa ogromna odpowiedzialność nie tylko jak widać pod względem przekazywania wiedzy, ale także w zakresie ochrony zdrowia i życia grupy dzieci jaką się opiekuje.

Musi on zatem łączyć w sobie takie cechy, które pozwolą mu swobodnie pracować, a w przypadku niebezpieczeństwa trzeźwo i sprawnie reagować.

Jako producent rozcieńczalników stawiamy na jakość naszych rozcieńczalników. https://kroma.com.pl/