antalya

startuje od 2012 roku
Wydobycie ropy naftowej

Współcześnie odkrycie złoża ropy naftowej i możliwość wydobycia tego właśnie surowca jednoznacznie kojarzy nam się z bogactwem. Dzieje się tak dlatego, że dziś potrafimy docenić ogromne znacznie ropy w przemyśle, co dość łatwo przekład się na jej wartość.

Warto jednak dowiedzieć się również, jak rozwijało się światowe wydobycie ropy naftowej na przestrzeni lat. Początek rozwoju górnictwa kopalin ciekłych, czyli przede wszystkim ropy naftowej, datuje się na drugą połowę dziewiętnastego wieku.

Przełomowym momentem w tej dziedzinie jest odkrycie naszego rodaka, Ignacego Łukasiewicza, który w 1852 roku po raz pierwszy przeprowadził destylację ropy naftowej. Wydobywanie specyficznych, płynnych kopalin wymagało też powstania całkiem nowych metod.

Zrezygnowano z dotychczasowego kopania studni, zastępując je metodą wiercenia otworów. Pierwszy odwiert naftowy powstał w 1859 roku w Stanach Zjednoczonych, w stanie Pensylwania.

Ogromne zainteresowanie tymże surowcem najlepiej zobrazuje poziom jego wydobycia – w 1871 roku roczne światowe wydobycie ropy wynosiło nawet osiemset tysięcy ton! Z czasem rozwój górnictwa pozwolił także na eksploatację podmorskich złóż ropy naftowej.

kamieniarstwo warszawa rozcieńczalnik alkidowy www.mieszczanska15.pl