antalya

startuje od 2012 roku
Trudny zawód

Jak powszechnie wiadomo praca w służbie zdrowia nie należy do lekkich i przyjemnych. Pomoc niesiona pacjentom w różnym stanie choroby jest nie tylko ciężka pod względem fizycznym, ale także psychicznym dla personelu. Lekarze i pielęgniarki muszą szczególną uwagę zwracać na przestrzeganie zasad BHP w miejscu swojej pracy.

Od tego zależy nie tylko zdrowie i życie pacjenta ale często ich własne. Praca w obliczu cierpienia, ludzkich tragedii, zakaźnych chorób wymaga od personelu medycznego szczególnej ostrożności oraz przestrzegania restrykcyjnych zasad higieny i bezpieczeństwa. Niejednokrotnie mają kontakt z obcymi płynami fizjologicznymi, krwią, narządami, bakteriami i wszystkim tym z czym do szpitali zgłaszają się potrzebujący.

Specjaliści w dziedzinie medycyny nie mogą sobie pozwalać nawet na jedno ustępstwo, gdyż od ich postawy i zachowania zależy zdrowie i życie wielu ludzi. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność. Jeśli jednak zdarzy im się małe złamanie zasad może się to wiązać z olbrzymimi konsekwencjami, bo w takich sytuacjach narażają nie tylko siebie i swoje zdrowie.

Łączniki Dzwonowe https://inducomp.pl/