antalya

startuje od 2012 roku
Tłumaczenia tekstów z zakresu marketingu i PR

Tłumaczenie tekstów z zakresu marketingu, reklamy i PR jest bardzo specyficzne. Zadanie bowiem polega tutaj nie tylko na jak najwierniejszym przetłumaczeniu oryginalnych słów, ale także na tym, by w możliwie największym zakresie nowy tekst dostosować do obowiązujących uwarunkowań kulturowych, trendów i sloganów. Teksty marketingowe i PR-owe różnią się od innych – mają przede wszystkim służyć komunikowaniu i rozwojowi biznesu. Dlatego tak ważne jest, aby przy ich tłumaczeniach pracowali specjaliści, którzy znają obecne trendy i kierunki rozwoju w branży.

Biura tłumaczeń w zakresie tłumaczenia tekstów z marketingu, reklamy i PR przyjmują zlecenia różnego rodzaju: tłumaczą hasła, slogany jak i całe spoty reklamowe, tłumaczą nazwy usług, katalogi, ulotki reklamowe, oferty sprzedaży, strony internetowe, informacja i artykuły prasowe a także wszelkiego rodzaju materiały multimedialne oraz szkoleniowe. Tłumaczenie takie są przeprowadzane zarówno z języka polskiego na język obcy jak i w drugą stronę. W przypadku tłumaczy pracujących przy tekstach marketingowych i PR-owych zazwyczaj nie ma szczególnych wymagań co do ich wykształcenia, ważne jest bowiem jedynie umiejętne dostosowanie tekstu do potrzeb i wymagań konkretnych klientów, którzy będą mieli styczność z ich komunikatem. Tłumacze muszą mieć także podstawową wiedzę z zakresu prawa, norm etycznych i innych regulacji obowiązujących w danym państwie odnośnie publikacji materiałów marketingowych czy reklamowych.

http://www.mtlumaczenia.pl/cennik https://kroma.com.pl/