antalya

startuje od 2012 roku
Tłumaczenia o charakterze naukowym

Bycie tłumaczem tekstów naukowych wymaga wiele złożonych umiejętności i sporo wiedzy. Z jednej strony bowiem tłumacz taki musi płynnie i elastycznie posługiwać się językami i z łatwością pisać w nich teksty, co jest umiejętnością typowo humanistyczną. Natomiast z drugiej strony tłumacz tekstów naukowych musi być specjalistą w innej, konkretnej dziedzinie nauki. Często są to takie dyscypliny jak fizyka, chemia czy matematyka, które wymagają już od tłumacza umysłu ścisłowca. Biura tłumaczeń, które w swojej ofercie mają tłumaczenie tekstów naukowych tłumaczą dokumenty różnego typu. Od artykułów prasowych, przez prace naukowe a na podręcznikach i encyklopediach kończąc.

W biurze tłumaczeń zazwyczaj można także przetłumaczyć na język obcy rozprawy naukowe, badania kliniczne czy nawet oprogramowania informatyczne. Na stanowisku tłumacza tekstów naukowych biura tłumaczeń zatrudniają specjalistów w konkretnych dziedzinach. Zatem przy tłumaczeniu tekstów matematycznych pracuje najczęściej osoba, która posiada wykształcenie związane właśnie z matematyką, zaś przy tekstach z zakresu chemii pracuje najczęściej tłumacz, który ma wykształcenie właśnie w tej dziedzinie. Tłumaczenie tekstów naukowych wymaga od tłumacza płynnego operowania specjalistycznym językiem danej dziedziny. Nie można tu mówić o żadnych, nawet o drobnych pomyłkach, gdyż mogą one nie tylko całkowicie zmienić znaczenie tekstu, ale i wprowadzić w niebezpieczny błąd (dotyczy to np. tłumaczenia dokumentów referencyjnych leków).

Biuro tłumaczeń Skrivanek