antalya

startuje od 2012 roku
Sorpcja

Sorpcja jest jedną z metod oczyszczania wody i stosuje się ją głównie do usuwania z wody rozpuszczonych w niej związków organicznych. Sam proces sorpcji opiera się na wykorzystaniu aktywnego węgla, który obniża zawartość zanieczyszczeń powodujących m.

in. zmianę smaku, barwy oraz zapachu wody.

Sorpcja jest stosowana także do dechloracji wody.W procesie sorpcji wykorzystywane są kationy oraz aniony – zależy to od rodzaju żywic jonowymiennych.

Wymiana kationów jest możliwa dzięki kationitom, natomiast wymianę anionów umożliwiają anionity. Sorpcję stosuje się przede wszystkim jeżeli chcemy usunąć z wody jony nieorganiczne.

Można ten proces stosować także do usuwania z wody naturalnych jak i antropogenicznych zanieczyszczeń. Sorpcję coraz częściej wykorzystuje się do zmiękczania wody, które polega na usunięciu z niej związków powodujących nadmierną twardość.

Sorpcja jest stosunkowo tanią metodą oczyszczania wody, jednak nie należy do najbardziej efektywnych oraz wydajnych metod. Z powodzeniem mogą z niej natomiast korzystać nawet mniejsze przedsiębiorstwa, gdyż nie wymaga ona dużego zaawansowania technologicznego.

http://ewpa-sklep.pl/category/osprzet-odsniezarki kominki gazowe www.spejs.eu