antalya

startuje od 2012 roku

Miejsca pracy dla milionów

Trudno dziś oszacować, jaka część populacji naszej planety znajduje zatrudnienie dzięki przemysłowi. Należy uczciwie przyznać, że liczba ta nieco się zmniejszyła z uwagi na dynamiczny rozwój sektora usług,

Read More

Kopalnie kształtują region

Płynnie przeszliśmy do bardzo ciekawej tematyki związanej z kopalniami przemysłem węglowym. Węgiel stanowi jeden z kluczowych surowców w polskiej gospodarce. Rodzima energetyka

Read More

Fabryki w miejskim krajobrazie

Na ile obecność fabryk jako takich zmienia miasta? Można powiedzieć, że wszystko zależy od skali i rzeczywiście taka konstatacja wydaje się najtrafniejsza. Najbardziej uprzemysłowione miasta

Read More

Rozwój cywilizacji a przemysł

Jednym z najczęściej analizowanych i komentowanych zjawisk zachodzących w świecie jest rozwój cywilizacji. Przebiega on wielokierunkowo od zarania dziejów i w gruncie

Read More

Górnictwo na przełomie XV i XVI wieku

Pomimo tego, że istnienie górnictwa sięga swoją historią nawet epoki kamienia, łatwo się domyślić, że podejmowane wtedy działania niewiele miały wspólnego z tymi funkcjonującymi

Read More

Wydobycie ropy naftowej

Współcześnie odkrycie złoża ropy naftowej i możliwość wydobycia tego właśnie surowca jednoznacznie kojarzy nam się z bogactwem. Dzieje się tak dlatego, że dziś potrafimy docenić ogromne znacznie ropy w

Read More