antalya

startuje od 2012 roku
Przemysł lekki też w cenie

Wyżej zajęliśmy się przemysłem ciężkim, więc teraz dla równowagi rzut oka na jego lżejszą odmianę. Przemysł lekki istniał od zawsze, choć siłą rzeczy był mniej widoczny i mniej spektakularny aniżeli huty, stocznie czy potężne zakłady produkujące maszyny. Specyfiką lekkiego przemysłu jest to, że wytwarzane dobra mają mniejsze gabaryty i nie wymagają z reguły zaangażowania skomplikowanych parków maszynowych.

Równocześnie taka wytwórczość może wiele wnieść do gospodarki. Ten obszar jest sporym polem do popisu dla firm prywatnych. Rozpoczęcie przygody z przemysłem lekkim z reguły nie wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych, zwłaszcza jeśli nowo utworzony zakład nie zalicza się do dużych.

Bardzo często produkcja ma tu więcej wspólnego z dawną manufakturą aniżeli z fabryką sensu stricte. Przedmiotem zainteresowań przemysłu lekkiego może być elektronika użytkowa, ozdoby, zabawki czy niewielkie części, narzędzia i urządzenia techniczne. Zapleczem dla przemysłu lekkiego są zazwyczaj mniejsze miejscowości, jak chociażby Chodzież słynąca w świecie z fabryki porcelany.

automaty do bram skrzydłowych www.super-box.com.pl