antalya

startuje od 2012 roku
Podział kopalin ze względu na stan skupienia

Przeciętny człowiek, poproszony o wymienienie kopalin, czyli surowców wydobywanych z ziemi, z pewnością w pierwszej kolejności wskazałby węgiel. Nic dziwnego, gdyż w naszym kraju ten właśnie surowiec ma ogromne znaczenie gospodarcze.

Prawdopodobnie dopiero po głębszym zastanowieniu przypomnielibyśmy sobie, że do kopalin mogą należeć również takie substancje jak sól, ropa naftowa czy ruda metalu. W klasyfikacji kopalin używa się dość podstawowej kategoryzacji.

Można więc podzielić je ze względu na stan skupienia. Wśród stałych znajdziemy rozmaite odmiany popularnego węgla, a także sole i wspomniane już wyżej rudy metali.

Wśród ciekłych kopalin znajdzie się powszechnie pożądana ze względu na swoją cenę ropa naftowa. Rzadko kto zdaje sobie sprawę, że woda mineralna również znajduje swoje miejsce w tej właśnie grupie surowców.

Jak łatwo się domyślić, ostatnią z grup porządkowych wśród kopalin są substancje gazowe. Znajdzie się wśród nich między innymi gaz ziemny, powszechnie wykorzystywany w przemyśle cieplnym.

Wydobywanie każdego z tych surowców niesie ze sobą ogromne korzyści przemysłowe i ekonomiczne. Nierzadko jednak towarzyszy mu również wiele niebezpieczeństw.

Wostal info-protect.eu farba do tampodruku zastosowanie