antalya

startuje od 2012 roku
Paliwa kopalne

Większości z nas paliwo kojarzy się z tylko z substancją, za które musimy płacić horrendalne sumy, by wprawić w ruch swój samochód. Tymczasem jest to znacznie szersza kategoria, w dużej mierze związana z branżą górniczą, która zajmuje się między innymi wydobywaniem paliw kopalnych. Co kryje się pod tym tajemniczym terminem? W tej kategorii znajdziemy takie substancje, które pod wpływem wysokiego ciśnienia powstają ze związków organicznych. Nie jest to jednak proces krótkotrwały – zwykle muszą zalegać pod ziemią, bez dostępu do powietrza, przez kilkadziesiąt lub nawet kilkaset milionów lat.

Ze względu na tak długi proces powstawania, paliwa kopalne zaliczane są do grupy nieodnawialnych źródeł energii. Oznacza to, że czas ich wydobywania, potrzebny do całkowitego wyeksploatowania złóż, jest znacznie krótszy niż ten potrzebny do powstania nowych, zdatnych do użytku przemysłowego surowców. Związki organiczne, tworzące paliwa kopalne, na skutek specyficznych warunków, w jakich funkcjonowały, ulegają rozkładowi. W wyniku tego złożonego procesu, powstaje właśnie powszechnie znany węgiel kamienny i brunatny.

Zaliczymy jednak do nich również takie substancje jak ropa naftowa, gaz ziemny oraz torf.

Kingspan BioSafe http://kwarcowespieki.pl/nowe/typy-i-rodzaje-spiekow-kwarcowych/