antalya

startuje od 2012 roku
Oznakowanie

Jest mnóstwo firm na rynku zajmujących się produkcją oznakowań i szkoleniami BHP. Każdy zakład pracy powinien się w owe znaki wyposażyć a personel przejść odpowiednie szkolenia.

Jest to obowiązkowe i określone w przepisach. Znaki jakie często zdarza nam się mijać na korytarzach i często specjalnie nawet ich nie zauważmy mogą w sytuacjach zagrożenia bardzo nam pomóc, chociażby wskazać drogę do wyjścia podczas pożaru czy znaleźć gaśnicę.

Takie niepozorne znaczki w formie tablic, naklejek i drogowskazów są ważne i należy zapoznać się z ich rozmieszczeniem w firmie. Często są to tylko symbole, które ostrzegają nas przez szkodliwymi czynnikami takimi jak na przykład substancje drażniące czy też promieniowanie.

Mają także znaczenie kiedy informują nas o miejscach ważnych w czasie zagrożeń przykładowo o włącznikach prądu, zaworach wody czy alarmu przeciwpożarowego. Oznakowane są także pomieszczenie, wyjścia ewakuacyjne i strefy niebezpieczne.

Istnieją także tak zwane nalepki przemysłowe i informacyjne.

predom termet części zamienne oczyszczalnie przydomowe choszczno