antalya

startuje od 2012 roku
Oczyszczanie wody przy użyciu osadników

Osadniki są to specjalistyczne urządzenia, które wykorzystuje się do oczyszczania wody. Zachodzi w nich proces usuwania zawiesin, które zanieczyszczają wodę.

Osadniki pomagają zwłaszcza w zatrzymywaniu tych zawiesin, które łatwo i szybko opadają na dno wody. Są stosowane do usuwania zawisin zarówno tych naturalnych jak i tych, które wytworzyły się w procesie koagulacji oraz chemicznego strącania.

Osadniki stosowane są na szeroką skalę, jednak najczęściej montuje się je w układach, które mają służyć do oczyszczania wód podziemnych oraz do oczyszczania wód powierzchniowych. Miejsce osadników w danym układzie urządzeń oczyszczających zależy przede wszystkim od tego, jakiej jakości jest oczyszczana woda.

Jeżeli zachodzi taka konieczność, aby usunąć z wody zawiesinę jeszcze przed jej dalszym oczyszczaniem, to wówczas osadniki montuje się na początku układu urządzeń. Natomiast jeśli stosuje się koagulację lub proces chemicznego strącania, to wówczas osodniki są umiejscowione po innych urzadzeniach.

https://pl.bolzonigroup.com/ frezowanie CNC Gdańsk