antalya

startuje od 2012 roku
Mechaniczne, chemiczne i biologiczne oczyszczanie wody

Najpopularniejsze mechaniczne metody oczyszczania wody to m. in. cedzenie, które polega na zatrzymywaniu z cieczy dużych ciał stałych, np. na specjalnym sicie. Mechaniczną metodą jest także metoda flotacji, w której to wszelkie zanieczyszczenia o gęstości mniejszej niż woda wypływają na jej powierzchnię. Metodą mechaniczną jest także sedymentacja, która polega na opadaniu cząsteczek gęstszych niż woda na jej dno. W chemicznych metodach oczyszczania wody wykorzystuje się natomiast różnego typu chemikalia.

Chemikalia te mogą np. przyspieszać sedymentację niektórych substancji takich jak zawiesiny, mogą też niszczyć obecne w wodzie bakterie oraz wirusy. Popularnym środkiem stosowanym w chemicznym oczyszczaniu wody jest chlor. Metody biologiczne są natomiast przeprowadzane np. w glebach, stawach oraz jeziorach. Mogą być także przeprowadzane w wytworzonych w sposób sztuczny złożach. Każda z metod biologicznych opiera się na wykorzystaniu przyrody ożywionej.

https://mostel.pl/ https://www.luglightfactory.fr/fr