antalya

startuje od 2012 roku
Górnictwo na przełomie XV i XVI wieku

Pomimo tego, że istnienie górnictwa sięga swoją historią nawet epoki kamienia, łatwo się domyślić, że podejmowane wtedy działania niewiele miały wspólnego z tymi funkcjonującymi obecnie. W środkowej Europie początek rozwoju górnictwa datuje się na jedenasty wiek.

Powstanie najbardziej przełomowych odkryć w tej dziedzinie datuje się jednak na przełom piętnastego i szesnastego wieku. Do tego właśnie momentu najbardziej powszechne było wykorzystywanie w górnictwie wyrobisk pionowych.

Wtedy też odkryto, że w niektórych przypadkach korzystanie z wyrobisk pochyłych, czy nawet poziomych, może znacznie usprawniać wydobycie surowców. To, w jaki sposób wydobywano konkretne kopaliny, zależało przede wszystkim od sposobu zalegania danych złóż.

Na przełomie piętnastego i szesnastego wieku można też zauważyć ogromny postęp w dziedzinie transportu górniczego. Wtedy też pojawiły się jednokołowe taczki, które znamy do dziś, wykorzystując je przy pracach na działkach, ogrodach czy budowach.

Następnie zaczęto wykorzystywać także drewniane wózki, poruszające się na specjalnym, drewnianym poszyciu. Swoje zastosowanie w branży górniczej znalazł również transport konny.

http://www.impuls-pack.com.pl/ szczypce płaskie dla elektroników Przemysłowe maty antyzmęczeniowe: gumowe i piankowe podkłady antyzmęczeniowe BHP do hal produkcyjnych i magazynów.