antalya

startuje od 2012 roku
Ekologia – rolnicze zmiany

Ekologia to wiodący temat dzisiejszych czasów, wszystko małymi krokami zaczyna odbywać się właśnie chroniąc środowisko. Zainteresowanie zdrowym życiem to również nieskażona żywności.

A skoro produkty spożywcze, to także rolnictwo, w którym ekologiczny kierunek stanowi największe zainteresowanie tą gałęzią gospodarki. Zanim na nasze sklepy trafią takie produkty, muszą one przejść odpowiednie atesty, a żeby je uzyskać rolnicy muszą spełniać podstawowe kryteria upraw, hodowli zwierząt, ale również dbanie o środowisko.

Dlatego ekologiczne uprawy zupełnie eliminują stosowanie środków chemicznych, a zamiast nich wprowadza się naturalne kompostowniki, oborniki, czy gnojówkę. Jest to jakby nie było powrót do historycznych zasad uprawiania ziemi, co budzi pewne kontrowersje w dzisiejszym nowoczesnym świecie.

Niemniej jednak zdrowa ekologiczna żywności pozbawiona pestycydów to ogromny atut, dlatego wielu właścicieli wiejski gospodarstw zaczyna stosować tą metodę, jako wiodący kierunek swojej działalności.

www.plbus.pl