antalya

startuje od 2012 roku
Ekologia – rolnicze zmiany

Ekologia to wiodący temat dzisiejszych czasów, wszystko małymi krokami zaczyna odbywać się właśnie chroniąc środowisko. Zainteresowanie zdrowym życiem to również nieskażona żywności.

A skoro produkty spożywcze, to także rolnictwo, w którym ekologiczny kierunek stanowi największe zainteresowanie tą gałęzią gospodarki. Zanim na nasze sklepy trafią takie produkty, muszą one przejść odpowiednie atesty, a żeby je uzyskać rolnicy muszą spełniać podstawowe kryteria upraw, hodowli zwierząt, ale również dbanie o środowisko.

Dlatego ekologiczne uprawy zupełnie eliminują stosowanie środków chemicznych, a zamiast nich wprowadza się naturalne kompostowniki, oborniki, czy gnojówkę. Jest to jakby nie było powrót do historycznych zasad uprawiania ziemi, co budzi pewne kontrowersje w dzisiejszym nowoczesnym świecie.

Niemniej jednak zdrowa ekologiczna żywności pozbawiona pestycydów to ogromny atut, dlatego wielu właścicieli wiejski gospodarstw zaczyna stosować tą metodę, jako wiodący kierunek swojej działalności.

Ekonom MM 72 WP https://rubbpolska.pl/rolnictwo/ www.plbus.pl